GRUNDEJERFORENINGEN MOSEDALEN


Grundejerforeningen Mosedalen blev stiftet d. 21 april 1979 og godkendt af kommunen d. 16 august 1979.

Grundejerforeningen er en lille forening på 25 parceller.
I vedtægten står der, at foreningens hjemsted er Møn kommune, under Vordingborg ret, der er foreningens værneting.

Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket fra matrikel nr.6 am Bogø by og sogn har ret og pligt til at være medlemmer af grundejerforeningen.

Bestyrelsen

BESTYRELSEN


FORMAND: Henning Bro, Mosedalen 8

KASSERER: Kurt Schou, Mosedalen 18

SEKRETÆR: Lis Nielsen

BESTYRELSESMEDLEM: Poul Norup, Mosedalen 14

BESTYRELSESSUPPLEANT: Børge Lund Madsen, Mosedalen 16

POSTADRESSE: Henning Bro, Enighedsvej 8, 4690 Haslev

DOWNLOADS


OM BOGØBesøg den hyggelige Bogø Kro


Bogø Portalen - alt om Bogø!

KONTAKT


Telefon: +45 21 51 48 18

Email: postmaster@mosedalen.dk