GRUNDEJERFORENINGEN MOSEDALEN


Grundejerforeningen Mosedalen blev stiftet d. 21 april 1979 og godkendt af kommunen d. 16 august 1979.

Grundejerforeningen er en lille forening på 25 parceller.
I vedtægten står der, at foreningens hjemsted er Møn kommune, under Vordingborg ret, der er foreningens værneting.

Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket fra matrikel nr.6 am Bogø by og sogn har ret og pligt til at være medlemmer af grundejerforeningen.

Bestyrelsen

BESTYRELSEN


FORMAND: Ledig

KASSERER: Poul Norup, Mosedalen 14

SEKRETÆR: Lis Nielsen

BESTYRELSESMEDLEM: Lotte Hilden, Mosedalen 44

BESTYRELSESSUPPLEANT: Børge Lund Madsen, Mosedalen 16

DOWNLOADS


OM BOGØBogø Portalen - alt om Bogø!

KONTAKT


Email: 4793mosedalen@gmail.com